Raamcontract politiediensten

Veiligheidsoplossingen van A tot Z voor lokale en federale politie

Ondersteuning en expertise

Als houder van dit raamcontract heeft Securitas de nodige expertise in huis om de politie bij te staan of volledig te ontzorgen met:

Maak ook gebruik van dit raamcontract en registreer u nu alvast:

Registreer

Bijblijven met de nieuwste trends en ontwikkelingen in beveiliging en ICT voor de politie?

Makkelijk! In elke Securitas-nieuwsbrief vindt u gegarandeerd relevante informatie.

Uitschrijven kan uiteraard op elk moment

En volg ons op:

Nieuws

Bekijk al het nieuws

Artikels

Een betere inzet van politiepersoneel met Securitas als partner

De veiligheidssector bevindt zich in een transformatieperiode. Terroristische aanslagen en de coronacrisis geven als scharniermomenten een nieuwe invulling aan het begrip ‘veiligheid’. De aanpak wordt proactiever en ‘voorspellender’, maar vraagt state-of-the-art-technologie en voldoende personeel. Bruno Havermans van beveiligingsfirma Securitas werkt al enkele jaren samen met verschillende politiezones. In Blue Advertorial licht hij toe hoe de firma de politie efficiënt kan ‘ontzorgen’.
 

Wanneer begon de samenwerking tussen de politie en Securitas?

We zijn al jarenlang een partner van de politie. Dankzij de komst van de nieuwe wet op de private bewaking (oktober 2017), ervaren we een nieuwe dimensie in het partnerschap. Onze bevoegdheden zijn uitgebreid, waardoor een privaat-publieke samenwerking echt mogelijk is. Een partnerschap waarin ‘ontzorging’ en ondersteuning centraal staan.
 

Op welk vlak is bij de politie behoefte aan ‘ontzorging’?

Al tijdens mijn eerste gesprekken met politiezones voelde ik een grote nood aan voldoende en geschikt personeel. De politiezones waren actief op zoek naar oplossingen voor het nog steeds actuele personeelstekort. Het was snel duidelijk dat Securitas opgeleide bewakingsagenten kon inzetten voor ondersteunende taken, zoals het onthaal, de toegangscontrole, de calltaking, de bewaking van gebouwen en het bekijken van camerabeelden. Met als resultaat dat het politiepersoneel zich kon focussen op missies en taken die echt tot hun corebusiness behoren.
 

Hoe verschilt het werk van een bewakingsagent met dat van de politie?

De ‘bewegingsruimte’ van onze bewakingsagenten is duidelijk afgebakend in de nieuwe wet. Zo mogen onze operatoren camerabeelden bekijken, maar moet dat steeds onder het toezicht van de politie gebeuren. Spotten ze iets op de beelden of gaat een alarm af, dan is het ook de politie die tot actie overgaat en niet onze operator.
 

Politiezones kunnen ook een beroep doen op de technologische expertise van Securitas. Hoe gaat dat in zijn werk?

Zowel de lokale besturen als de politie hechten veel belang aan een doordacht uitgebouwd cameranetwerk. Securitas staat onder meer in voor de uitrol van permanente CCTV-camera’s, tijdelijke mobiele camera’s en ANPR-camera’s. Dat zijn intelligente camera’s, waarbij we de beelden via artificial intelligence software nog beter kunnen analyseren. Dankzij deze slimme systemen kan de politie in realtime en soms zelf proactief optreden.

Ook de bodycam is in opmars. De meerwaarde van zo’n camera is in de huidige samenleving ontegensprekelijk, maar de toevloed aan beelden moet ook bekeken, bewaard en verwerkt worden. Securitas wil de nieuwste beeldverwerkingstechnologieën dan ook zo toegankelijk mogelijk maken, voor zowel grote als kleine korpsen.

Ten slotte is ook de virtuele receptie in opgang. Een recent voorbeeld zijn de ‘kiosken’ van de politiezone CARMA, waar bezoekers virtueel in contact komen met de politie. Zo kan elke inwoner op een aanvaardbare afstand, de klok rond en in realtime een politiemedewerker spreken.
 

Hoe krijgt de politie toegang tot deze producten en diensten?

Zowel de Federale Politie als lokale politiezones kunnen van het ‘Securitas Raamcontract voor politiediensten’ afnemen. Dankzij het raamcontract krijgt de politie snel en zonder zware administratieve procedures toegang tot onze brede waaier aan producten en diensten.
 

Hoe maakt Securitas het verschil voor de politie?

Securitas is al 80 jaar actief in de beveiligingssector. We lanceerden recent ook de slogan ‘See a different world’. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze expertise en mensen een waardevol ‘paar ogen’ hebben. We houden altijd de vinger aan de pols op technologisch vlak. We pikken de laatste ontwikkelingen op en hebben de capaciteit om dat snel te doen. Bovendien beschikken we over gemotiveerd en ervaren personeel. Onze bewakingsagenten krijgen een specifieke opleiding en bij elke samenwerking wordt een duidelijk draaiboek opgemaakt.

Onze aanpak werkt, want ik merk een grote tevredenheid bij de korpschefs en politiemedewerkers. Securitas zorgt echt voor een ‘peace of mind’.

Wil je meer informatie hierover? Contacteer ons

 

Securitas bewaakt ook de digitale deur
Via het VITO-raamcontract van Securitas kunnen politiezones ook gebruik maken van verschillende IT-oplossingen. Onder meer databeheer, cloudoplossingen en cybersecurity-diensten beschermen je digitale omgeving en worden aangeboden als een ‘managed service’. Meer info op www.vito-securitas.be

21-04-2021 -

Artikels

Slimme camera's gebruiken Artificiële Intelligentie om sneller in te grijpen bij gevaar

Bij Securitas begint de toekomst vandaag dankzij een partnership met AI-expert Robovision 

Smart cities, smart homes, smart camera’s: hoe langer hoe meer evolueren we naar een ‘smart society’. Ook Securitas is ervan overtuigd dat veiligheid steeds ‘slimmer’ en daarom ook beter kan worden dankzij de combinatie van de juiste mensen met de juiste kennis en de nieuwste technologie. Daarom sloot Securitas recent een samenwerkingsovereenkomst met Robovision, ontwikkelaar van AI-technologie die gebaseerd is op ‘deep learning’. 

Securitas en Robovision bezegelen met een structureel partnership een diepgaande samenwerking tussen de Belgische leider in Artificiële Intelligentie (AI) voor video-toepassingen en de Europese marktleider in Security. Robovision, een Belgische onderneming van AI-experts, ontwikkelt en verwerkt ‘deep learning’ software in computervisiesystemen en behoort tot de top van Europa. 

De AI-technologie van Robovision zal toegepast worden op de bestaande cameranetwerken van Securitas en ervoor zorgen dat de geregistreerde beelden ook geïnterpreteerd worden. De software past immers op de camerabeelden algoritmische analyses toe en herkent zelf bepaalde gevaarlijke zaken en onveilige patronen. Zo krijgen de meldkameroperatoren sneller en automatisch een signaal binnen en kunnen levensnoodzakelijke interventies nog sneller uitgevoerd worden. 

Artificiële Intelligentie als een dienst 

De kracht van de samenwerking bestaat in de complementariteit tussen beide partners. Robovision heeft de AI-expertise in huis en Securitas weet hoe ze deze technologie kan omzetten naar praktische toepassingen. Securitas beschikt als vergunde bewakingsonderneming immers over de juiste kwalificaties en expertise om oplossingen naar de markt te brengen. Het verwerken van beelden is zeer sterk gereglementeerd en past zo volledig binnen het juridisch kader bepaald in onder meer de camera- en privacy wet. 

Omdat Securitas deze slimme camera’s beschikbaar zal stellen op de markt als een dienst, kunnen klanten de vooruitstrevende technologie van Robovision op een ‘laagdrempelige’ manier afnemen in een eenvoudig verbruiksmodel, mét respect voor hun privacy en die van burgers. 

Veilig in verschillende sectoren 

Het versterken van beveiligingscamera’s met artificiële intelligentie is relevant in tal van sectoren: de gezondheidszorg, maakindustrie, retail, bankensector, het openbaar vervoer, ... De mogelijke toepassingen zijn eindeloos: denk maar aan perronbeveiliging, waarbij slimme camera’s automatisch kunnen detecteren of een persoon zich op het perron bevindt. Banken kunnen slimme camera’s gebruiken die de methodes van plofkrakers herkennen. Hiervoor hebben ze zelf geen AI-experts nodig en krijgen de meldkameroperatoren automatische meldingen wanneer het AI-algoritme een onveilige situatie herkent. Beveiligers van Securitas kunnen dan op interventie geroepen worden. 

“We zijn verheugd om rond beeldverwerking te kunnen samenwerken met de experts van Robovision. Dit strategische partnership past in onze visie om ‘data driven next generation’ security oplossingen naar de markt te brengen. Dankzij deze samenwerking zijn zowel wij als onze klanten klaar voor de toekomst.” – Dirk Peeters, CTO Securitas Belux. 

“Securitas beschikt over de nodige expertise op vlak van beeldverwerking en privacy. Onze technologie kan dankzij dit partnership op de correcte manier worden ingezet. De ervaring van Securitas en de expertise van Robovision zijn enorm complementair. We zijn blij dat we met onze technologie kunnen bijdragen tot een veiligere wereld.” – Jonathan Berte, CEO Robovision. 

04-12-2019 -

Artikels

Politie- en private bewakingsagenten vanaf nu samen aan de slag in de politiezones Westkust en Vlas

PZ Vlas, PZ Westkust en private veiligheidsfirma Securitas slaan de handen in elkaar voor een uniek samenwerkingsproject. Een knaller van formaat dus om het nieuwe jaar mee te starten. De 3 partners kiezen vanaf nu bewust voor een heel nauwe en permanente publiek- private samenwerking. Private bewakingsagenten zullen de politiekorpsen 24 uur per dag, 7 dagen op 7 ondersteunen in het uitvoeren van gerichte en cruciale taken. Een unicum in ons land.

1. Concreet takenpakket van de bewakingsagenten

1.1 Monitoring van de cameranetwerken onder toezicht van de politie

Op het grondgebied van zowel PZ Vlas als PZ Westkust is een groot netwerk van zowel bewakingscamera’s als ANPR-camera’s actief om al het in- en uitrijdend verkeer te monitoren en hun nummerplaten te screenen.

https://www.youtube.com/watch?v=F41olewKRK8&feature=youtu.be

Burgemeester Vincent VAN QUICKENBORNE: “In de politiezone Vlas rolden wij afgelopen jaren een uitgebreid en ingrijpend cameranetwerk uit, zowel in het centrum van Kortrijk, Kuurne en Lendelede als op de vele invalswegen errond. Dit resulteerde in bijna 200 veiligheidscamera’s en 23 slimme camera’s die permanent nummerplaten scannen, de zogenaamde ANPR-camera’s. De bewakingsagenten zullen onze politiemensen dag en nacht bijstaan bij het bekijken van de camerabeelden opdat de politie zoveel mogelijk feiten, of het nu om een fietsdiefstal, een diefstal met geweld of een inbraak in een woonwijk gaat, zou kunnen voorkomen en ophelderen.”

1.2. Call taking

PZ Vlas en PZ Westkust zijn 24 uur op 24 uur telefonisch bereikbaar. Iedereen die belt naar hun lokaal nummer met een administratieve vraag, zal te woord gestaan worden door een private veiligheidsagent, die daarna, indien nodig, doorverbindt met een politiemedewerker.

Voor dringende politiehulp ter plaatste blijven er vanzelfsprekend steeds de noodnummers 101 en 112 om naar te bellen.

1.3. Onthaal van bezoekers

Burgemeester Marc VANDEN BUSSCHE: “Een 24 uur op 24 uur fysiek bemand onthaalpunt binnen onze regio is primordiaal en uniek. We willen alle bezoekers het gevoel geven dat ze welkom zijn, ongeacht hun probleem of verzuchting. Door de bezoeker een professioneel onthaal te bieden, zowel aan de onthaalbalie als telefonisch, met een correcte informatieverstrekking, doorverwijzing en bezoekersregistratie, willen we bijdragen aan het positief imago van de politie. Na de openingstijden overdag, zal een bewakingsagent instaan voor het fysiek onthaal van bezoekers die zich ’s avonds en ’s nachts aanmelden aan de ingang van het commissariaat.

Concreet, het centraal onthaal in de Ter Duinenlaan in Koksijde en de Minister De Taeyelaan in Kortrijk is 24 uur op 24 uur geopend.

1.4. Toezicht houden op het politiecommissariaat

Een politiecommissariaat kan altijd het doelwit vormen in tijden van een verhoogd dreigingsniveau alwaar politie een target vormt. Zowel de politiemedewerkers als het politiegebouw zelf moeten bijgevolg beschermd worden om zo optimaal mogelijk hun veiligheidsfunctie te kunnen uitoefenen.

In en rond beide politiecommissariaten zijn alles samen zo’n 150 camera’s aangebracht die vanuit de dispatching zullen bekeken worden door de bewakingsagenten.

Ook het uitvoeren van een toezichtsronde op de site van de commissariaten behoort tot de opdrachten. Daarbij zal gecontroleerd worden of de diverse veiligheidszones adequaat zijn afgesloten.

Toezicht politiecommissariaat PZ westkust

2. Voordelen en doel van deze unieke samenwerking

2.1. Focus op politionele kerntaken met voldoende personeel

Korpschef Nicolas PAELINCK: In 2019 zullen te weinig inspecteurs de schoolbanken verlaten, als korpschefs moeten we dan ook creatief zijn. En net daar kan private bewaking soelaas bieden. Naast het opvangen van personeelstekorten, heeft een samenwerking met de private veiligheid nog andere belangrijke voordelen.
We kunnen ons blijvend richten op onze kerntaken en daar draait het allemaal om. Bovendien spreken we ook van een financieel aantrekkelijk kostenplaatje. Ik meen dat duur betaalde politiemensen moeten ingezet worden voor beschermingstaken en private bewakingsdiensten kunnen ingezet worden voor bewakingsopdrachten. Zo is er een complementariteit. Tevens zien we in Nederland en Frankrijk dat dergelijke samenwerking duidelijk haar vruchten blijkt af te werpen.”

PZ westkust

Deze ongeziene samenwerking werd mogelijk gemaakt dankzij het innovatiecentrum INNOS (www.innos-center.be) dat in juli 2014 werd opgericht en streeft naar samenwerkingsprojecten op gebied van veiligheid en beveiliging tussen overheid, bedrijfsleven en academische wereld.

PZ Westkust is niet aan haar proefstuk toe, zij werkte eerder al tijdelijk en succesvol samen met Securitas tijdens de herdenkingsplechtigheid “100 jaar grote oorlog” in Nieuwpoort. Daar zorgde Securitas voor de volledige beveiliging en bewaking van het evenemententerrein, terwijl de politiemensen de politionele taken voor hun rekening konden nemen.

2.2. Snelle oplossing voor tijdelijke personeelstekorten

Beide politiezones streven steeds naar goed opgeleide mensen om de burgers de beste zorgen en kwaliteit aan te bieden. De korpschefs steunen ten volle de politiemensen die momenteel de opleiding tot een hoger kader volgen. Zij krijgen alle kansen, maar daardoor ontstaan uiteraard op andere diensten tijdelijke tekorten.

Net zoals vele politiezones zijn ook PZ Westkust en PZ Vlas steeds op zoek naar extra inspecteurs. Er staan altijd vacatures voor operationele politiemensen open. Toch wordt niet elke sollicitant zomaar aanvaard. Het is immers belangrijk dat de persoon past binnen de organisatie. PZ Westkust en PZ Vlas staan, samen met PZ Riho en PZ Polder als de andere leden van de ‘WVL4’, garant voor kwaliteit en dat zal ook in de toekomst niet snel veranderen. Ze zijn dan ook vragende partij om in de toekomst zelf te recruteren, selecteren en op te leiden. Deze behoefte werd nog deze week aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem, tijdens een bezoek aan West-Vlaanderen kenbaar gemaakt.

 

2.3. Uitdagingen op vlak van criminaliteitsbestrijding aangaan

Waarnemend korpschef Filip DEVRIENDT: “We zijn opgetogen over deze nieuwe, unieke samenwerking. Als lokale politiezones hebben wij een pak uitdagingen op het vlak van criminaliteitsbestrijding, zowel op het terrein zelf maar ook steeds meer online en via het internet. Om bepaalde verkeersveiligheids- en criminaliteitsfenomenen systematisch en kordaat aan te pakken, hebben wij alle politiemensen met elk zijn of haar specialiteit nodig.
Daarom was het nodig om de samenwerking aan te gaan met Securitas, die dankzij hun expertise op het vlak van bewaking en beveiliging kan instaan voor de eerder vermelde taken en functies in en rond onze politiegebouwen.”

28-01-2019 -

Op zoek naar ICT-oplossingen?
Dat kan via het VITO-raamcontract van Securitas

Ga naar de VITO-raamcontract website

Registreer nu

Door verder te surfen op deze website van Securitas NV, gaat u akkoord met onze cookie-policy. Meer informatie vind u in onzePrivacy Statement